Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 9-17 hod., Sob, 10-15)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
24.02.2021
Spustili sme pre Vás ESHOP stredomorských rastlín MEDITERANIA
Predaj terakotových kvetináčov, olivovníkov, citrusov, paliem, figovníkov a mnoho iného. čítať celé
10.02.2021
Prezentačná stránka Stredomorske.sk
NOVINKA - neprehliadnite našu novú prezentačnú stránku www.stredomorske.sk , kde nájdete našu ponuku a rôzne informácie nielen o našej spoločnosti. čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Blog
CITRUSY
Počas vegetačného obdobia (obdobia kedy rastlina rastie, kvitne a plodí)potrebujú citrusy miesto na ktoré dopadá slnko po väčšinu dňa. Najlepšie im j... čítať celé
Tis obyčajný - Taxus baccata
Tis obyčajný - Taxus baccata je ker alebo strom z čeľade tisovité, ktorý dorastá do výšky cca 5m pri strome a 0,5 -1m pri kríku. má široko kužeľovit... čítať celé
Strelícia kráľovská - Strelitzia Reginae
Rajský vták. Pod týmto preudonymom môžeme nájsť Strelíciu, exotickú kvetinu pochadzajúcu z tropických častí Južnej Afriky. Získala ho vďaka svojim šp... čítať celé
Zobraziť všetky články
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.mediterania.sk


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Best Deal
Slovakia s.r.o., so sídlom Vladimíra Clementisa 13/B, 91701 Trnava, IČO:48250619, DIČ:
2120110894, IČ DPH: SK2120110894, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 36173/T, tel: 0918890660, e-mail: info@mediterania.sk .
Pobočka Mediterania.sk je na adrese Jablonica 237, 90632 Jablonica (ďalej aj ako
“predávajúci”) a kupujúceho.
Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.mediterania.sk
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom
internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej
aj ako "kupujúci").
Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva
kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trnava.


2. OBJEDNÁVKA
2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho,
telefonicky alebo mailom.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane
spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a
predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú
adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH,
názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu
predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci
obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s
výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme
predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a
oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od
tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania
tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu
písomnou formou.
2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku
zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci
kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná
objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky
predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s
týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky
kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň
odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na
internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej
ceny.


3. DODACIE PODMIENKY
3.1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru
bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 7 dní od dátumu
overenia objednávky.
3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k
dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, max. však 2
mesiace.


4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ
4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a
dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
4.2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho,
elektronickou platbou.
4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu
dobierky.
4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode
predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.
4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní
objednávky.
4.6 Stornovanie (zrušenie) objednávky v pobočke kamennej predajne Mediterania.sk
V prípade, že dochádza k zrušeniu objednávky tovaru, ktorý bol predom zákazníkom
vyzálohovaný je táto záloha nevratná. Zálohovanie tovaru sa realizuje z dôvodu
obojstranne záväzného obchodného vzťahu, kde predajca je povinný zákazníkovi
zabezpečiť vyzálohovaný tovar v dohodnutej lehote a zákazník je povinný tovar odobrať.
Záväzná objednávka sa uskutočňuje vo forme zálohovej platby vo výške 10-30% hodnoty
tovaru. Ak nastanú medzičasom technické zmeny, ktoré bránia realizácii obchodnej
transakcie zo strany zákazníka je tento povinný min. vo výške zálohy odobrať od firmy Best
Deal Slovakia, s.r.o. alternatívny produkt.
4.7 Ceny uvedené v internetovom obchode www.mediterania.sk sú platné i v kamennej
pobočke mediterania.sk v Jablonici. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v
prípade zmeny peňažných kurzov alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok
od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovarov nie je zahrnuté poštovné alebo
doprava tovaru.


5. PREBRANIE TOVARU
5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na
objednávke.
5.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a
kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je
povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou
spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na
množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších
peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do
doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe,
má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady
bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako
tovar predávajúceho.
5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za
tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia
kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní
odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou,
musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej
lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci
určí.
6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s
tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru
(návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie
listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar
späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok,
ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v
nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so
súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí
od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých
požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť
ak:
a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru
c) vystavená cena tovaru bola chybná


7. ZÁRUKY
7.1 Každý zákazník ktorý pracuje a pohybuje sa na stránkach spoločnosti Best Deal
Slovakia s.r.o. ich používa na vlastné riziko a spoločnosť Best Deal Slovakia s.r.o.
nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok www.mediterania.sk .
Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY. Informácie o produktoch
je potrebné a nutné overovať i telefonicky, alebo e-mailom!
Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo kuriérovi
skontrolovať tovar. Ak je zistené mechanické poškodenie tovaru - roztrhnutý obal,
deformácia obalu - je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti
dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca,
kuriér nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude
zákazníkovi dľa dohody poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. V
prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri
prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu okamžite po prevzatí
zásielky , a to e-mailom na info@mediterania.sk, prípadne písomne poštou alebo osobne
v prevádzke predávajúceho , kde bude uvedené meno a adresa kupujúceho, telefonický
kontakt , číslo objednávky (ak existuje), opis poškodeného tovaru. Pri reklámácii formou emailu
je nutné k posúdeniu reklamácie a úplnosti doložiť fotodokumentáciu v dostatočnej
kvalite pre posúdenie. Bez doloženia tejto dokumentácie nebude reklamácia prijatá. Pre
postup a vyplnenie slúži tlačivo - reklamačný protokol, ktoré Vám uvádzame nižšie na
stiahnutie. Pri reklamácii tovaru, u ktorého zákazník požaduje výmenu, príp. vrátenie
zaplatenej čiastky je nutné u tovarovej položky, ktorá je prenosná - tovar priniesť osobne
alebo poštou na prevádzku (pobočku) firmy Best Deal Slovakia s.r.o., Jablonica 237,
Jablonica 90632, kde bude s kupujúcim spísaný reklamačný protokol a tovar postúpený k
reklamačnému konaniu. Opozdené reklamácie mechanického poškodenia nie je možné
uznať.
7.2 Preprava reklamovaného tovaru - náklady na prepravu reklamovaného tovaru
smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky
nevraciame. Prepravu tovaru po vybavení oprávnenej a uznanej reklamácie späť k
zákazníkovi hradí predávajúci. V prípade, že je vada tovaru neodstrániteľná, nahradí
predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým alebo po dohode výrobkom iného typu,
pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.
7.3 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným, alebo nadmerným
mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania
údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou,
prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ďalej na
žiaruvzdorné sklá, na prirodzené trhliny prírodných materiálov, na nekvalifikované
pripojenie osobou, ktorá svojou nedostatočnou techn.znalosťou spôsobí škodu. Záruka sa
nevzťahuje na všetky škody a poruchy, ktoré sú vzáručnom liste výslovne vyňaté zo
záruky, na tovar so skrátenou záručnou lehotou a na časti, ktoré podliehajú rýchlemu,
alebo náhlemu opotrebeniu (príklad ohniská spotrebičov a ich časti).
7.4 Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného
poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých i
nevhodných podmienkach v rozpore s manuálom výrobku. V prípade neoprávnenej
reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Predávajúci
reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie kupujúcim.
7.5 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť
predávajúcemu, že daný tovar nie je v poriadku. Na základe týchto informácií sa odporučí
kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje
kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s
týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za
ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku
nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere,
za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi
predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej
republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to
celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti
príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o
ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení
neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z
neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo
Občianskeho zákonníka.
8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –
telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie,
najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre
obe zmluvné strany.
8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie
prostredníctvom internetového obchodu www.mediterania.sk sú zhromažďované,
spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov.
Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák.
č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a
uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia
objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.
Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane
ďalších zákonných práv k týmto údajom.
8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich
žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým
sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely
doručenia tovaru.
8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je
udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým
prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo
elektronicky na e-mail info@mediterania.sk . Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných
údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.
8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,
že predávajúci porušil jeho práva.
Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa
jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu (ďalej len „ARS“).
Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a
kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa
ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to
za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1
citovaného zákona.
Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne
však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby,
ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na
vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je
dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/
index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf
8.12. Autorské práva k stránke www.mediterania.sk ako aj logo mediterania.sk sú majetkom
firmy spoločnosti Best Deal Slovakia s.r.o., so sídlom Vladimíra Clementisa 13/B, 91701
Trnava, IČO:48250619, DIČ:2120110894, IČ DPH: SK2120110894, zapísanú v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Reklamačný protokol na stiahnutie TU-stiahnuť

Novinky z nášho blogu

CITRUSY
CITRUSY
Počas vegetačného obdobia (obdobia kedy rastlina rastie, kvitne a plodí)potrebujú citrusy miesto na ktoré dopadá slnko po väčšinu dňa. Najlepšie im j... čítať celé
Tis obyčajný - Taxus baccata
Tis obyčajný - Taxus baccata
Tis obyčajný - Taxus baccata je ker alebo strom z čeľade tisovité, ktorý dorastá do výšky cca 5m pri strome a 0,5 -1m pri kríku. má široko kužeľovit... čítať celé
Strelícia kráľovská - Strelitzia Reginae
Strelícia kráľovská - Strelitzia Reginae
Rajský vták. Pod týmto preudonymom môžeme nájsť Strelíciu, exotickú kvetinu pochadzajúcu z tropických častí Južnej Afriky. Získala ho vďaka svojim šp... čítať celé
Chamaerops humilis - Palmička nízka
Chamaerops humilis - Palmička nízka
Jediná palma, ktorá má pôvod v Európe. S obľubou pestovaná napriklad v stredomorí. čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk