Prežil atómový útok

Je také silné, že ako jediný druh prežil aj atómový útok na Hirošimu. Ginko je pozostatok z ranej histórie Zeme, posledný zástupca dávno zaniknutej rastlinnej ríše.

V skutočnosti je to ihličnan

Ginko je unikátne v mnohých smeroch. Napriek tomu, že vyzerá ako listnatý strom a listy v jeseni opadávajú hneď po tom, ako sa ukážu v najvýraznejšej zlatožltej farbe, zaraďuje sa medzi ihličnany. Je to dvojdomý strom. Sú samčie a samičie druhy, avšak samičie sú u nás len ojedinelé.

Jeho plody zapáchajú

Samičie druhy tvoria plody podobné žltým drobným marhuliam, ktoré v čase zrelosti šíria nepríjemný štipľavý zápach, preto v záhradných škôlkach či iných predajniach sú na predaj takmer výlučne len samčie druhy. Semená na pestovanie záhradníci dovážajú priamo z Ázie. Pred 200 rokmi to bola jediná možnosť, ako tieto žiadané stromy dostať do parkov a alejí.

Zaujal aj Darwina

Charles Darwin ho označil za „živú fosíliu“ práve v čase, keď sa ginko znovu začalo šíriť po Európe. Pred miliónmi rokov bolo rozšírené po celej zemeguli, v novoveku malo len malé teritórium vo východnej Ázii.

Posvätný strom

V Číne a Japonsku je uctievaným posvätným stromom, pestuje sa kvôli jedlým orieškom a liečivým účinkom jeho listov a semien. Už pred 4-tisíc rokmi sa v Číne používalo na ošetrovanie rán, zlepšovanie prekrvenia a pamäti.

Populárny vďaka Goethemu

Za návrat pravekého stromu do Európy môžeme poďakovať jednému nemeckému humanistovi, botanikovi, politikovi a básnikovi v jednej osobe. Okolo roku 1700 doniesol zo svojej vedeckej cesty z Japonska prvé semená ginka do západného sveta.

Tento strom nespopularizoval nikto lepšie ako práve Johann Wolfgang von Goethe svojou básňou o ginku a jeho list sa tak časom stal vďaka nezameniteľnému tvaru symbolom umenia a literatúry.

Vypestujete ho aj v črepníku

Dnes majú záhradníci našťastie lepšie možnosti – ginko môžu rozmnožiť pomocou odrezkov a šľachtenia. A práve vďaka tomuto spôsobu sa dnes môžete dostať k vyhľadávaným nízkorastúcim odrodám, ktoré môžete pestovať v záhrade alebo dokonca vo väčšom črepníku.

Pestovanie: Ginko dvojlaločné vysádzame do priepustnej záhradnej pôdy na slnečné alebo polotienisté stanovisko. Nevyžaduje špeciálnu starostlivosť, len v prvých rokoch po výsadbe pravidelnú zálievku počas horúcich letných mesiacov. Po výsadbe vyžaduje oporu, aby lepšie odolávalo vetru a dobre zakorenilo.